20 mei 2016

Nieuwsbrief mei 2016

Beste leden,
Na enkele jaren van afwezigheid, volgt hierbij weer een nieuwsbrief van VTV ‘t Klooster. Door middel van deze, periodieke, nieuwsbrief willen wij de leden op de hoogte houden van wat er binnen de vereniging speelt. Mocht je interessante informatie hebben voor de (volgende) nieuwsbrief, laat het ons dan weten via de contactgegevens zoals rechts onderaan vermeld.

Mededelingen:

Tijdens de ALV van 4 maart jl. heeft Frits Rekkers zijn functie als secretaris neergelegd en is Wendy Kuijten unaniem als zijn opvolger gekozen. Tevens hebben de leden er tijdens de ALV mee ingestemd dat de zaaduitgifte begin 2017 wordt geregeld door Jaap Bouman. Met het vertrek van Joris Posthumus als bestuurder is er nog één bestuurderspost vacant. Dus mocht je interesse hebben voor een bestuursfunctie, dan horen wij dat graag.

Op 18 april jl. heeft het voltallig bestuur een gesprek gehad met Ivo Verploegen van de Gemeente Geertruidenberg. Tijdens dit gesprek is aangegeven dat wij dit seizoen zonder problemen kunnen moestuinieren. De eerste stap in het gehele procedure wordt omstreeks september 2016 in gang gezet d.m.v. wijziging van het bestemmingsplan.

Vervolgens zal naar alle verwachting eerst het grondgebied achter de Wim Boonsstraat worden ontwikkeld, waarna enkele jaren later pas ons complex “aan de beurt” is.

We hebben tijdens het gesprek onze eisen en wensen duidelijk gemaakt en de gemeente heeft toegezegd om mede op basis van ons eisenpakket mogelijke, nieuwe locaties te zoeken. Hierover hoopt men ons na de zomervakantie te kunnen informeren.

Op 14 mei jl. is de cheque van de Rabobank Clubkascampagne uitgereikt. Er is 82 keer op onze vereniging gestemd en dat heeft een mooi bedrag van € 159,90 opgeleverd. We zijn er uiteraard heel blij mee!

Afgemelde leden:
Henk Boeser (perceel 24)
Jan Pelders (perceel 46)
Frits Rekkers (perceel 42)
Gerard Rutters (perceel 31+30)
Gitte Kievits (perceel 1)
Diana Knoren (perceel 18)

Nieuwe leden:
Fons Bakx (perceel 46)
Frie Langermans (perceel 18)
Fam. van Beurden (perceel 23)
Lieselot v/d Zouwen(perceel 31)
Fam. v/d Heuvel (perceel 36)
Is nog vrij (perceel 42)

|