19 juni 2017

Jonge Ransuilen gespot

Onze leden weten al lang dat op het moestuin complex vtv het klooster een rijke flora en fauna is. Zo zijn er al vossen gespot, bonte spechten, salamanders en groeit er gele lis in de sloten rondom het complex.

Nu is er wel iets heel bijzonders gezien op de tuin, een groep jonge ransuilen met hun ouders. Al een tijd geleden plaatste een van onze leden een uilenkast in de oude appelbomen die achterin op het complex staan. Daar werden vorige week 3 jonge ransuilen gezien die op de nestkast zaten. Na enig onderzoek bleek dat ze niet in de kast een nest hadden maar bij toeval hier waren beland. Waarschijnlijk hebben ze ergens anders op de tuin een nest gehad en zijn nu te groot om daar nog langer te blijven.

De foto’s in dit stuk zijn geschoten door een van onze leden.

Wat feiten over de ransuil:
Lengte: 35-37 cm
Spanwijdte: 84-95 cm
Gewicht: 210-330 g
Levensduur: 10-15 jaar

Opvallend aan het uiterlijk van de ransuil zijn met name de lange oorpluimen, die overigens geen echte oren zijn. De ogen zijn oranje-geel. Zijn naam dankt hij dan ook aan de gelijkenis met een ‘ranse’, Middelnederlands voor ‘muts met een kap die in plooien afhing’. Verwarring met de oehoe, die ook oorpluimen heeft, is mogelijk maar deze laatste is aanzienlijk groter dan de ransuil. Het verenkleed is aan de bovenzijde roestgeel met zwartbruine vlekken en strepen en verder is de vogel grijsbruin gevlekt en gestreept. De lichtgele onderzijde bevat brede donkere lengtestrepen en fijne dwarsstreepjes.

De ransuil komt voor in bosachtige gebieden met naaldbomen en open terreinen. In de winter verblijven ransuilen graag in elkaars gezelschap. In hun roestplaatsen, gemeenschappelijke slaapplaatsen in naaldbomen, struiken, knotwilgen of wilde hagen, rusten ze soms in grote groepen tot wel 100 exemplaren.

Volgens SOVON daalde het aantal broedparen in de periode 1990-2007 met meer dan 5% per jaar. Er broedden in 2007 nog ongeveer 5500 paar in Nederland. Als voornaamste oorzaak van de achteruitgang wordt de uitbreiding van de havik aangemerkt, maar ook vergrassing van de bosbodems (waardoor muizen lastiger te vangen zijn) en de achteruitgang van het aanbod aan lege kraai- en eksternesten. De ransuil staat nog als niet bedreigd op de internationale Rode Lijst van de IUCN. Deze uil is in 2004 als kwetsbaar op de Nederlandse Rode Lijst gezet. De soort staat niet op de Vlaamse Rode Lijst.

Bron Wikipedia

Gezien de plannen van de gemeente om op ons terrein te gaan bouwen hopen wij maar dat we een mooi stuk land terug zullen krijgen die net zo rijk is aan flora en fauna.

|