Volkstuindersvereniging ’t Klooster telt ruim 40 actieve leden. Bij de Kamer van Koophandel staat ze ingeschreven onder de naam “Volkstuindersvereniging ’t Klooster”. Het complex is gelegen achter het ontmoetingscentrum aan het Kerkplein te Raamsdonk.
De jaarlijkse bijdrage bestaat uit een contributie á €10,- en een vergoeding voor het gehuurde perceel (afhankelijk van de grootte). Eenmalig wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd voor de ontvangst van de statuten en reglementen van de vereniging. Tevens betaalt u éénmalig €75,- als entreegeld. Indien u in de toekomst het lidmaatschap opzegt en uw perceel tijdig en schoon oplevert, ontvangt u het entreegeld retour.

Voor meer informatie over inschrijvingen en andere zaken, kunt u terecht bij Wendy Kuijten(secretaris) 06-83670204